Plats för bild …

Anmälnings- och betalningsvillkor

Undervisningsperioder

Undervisningen delas upp i 4 perioder om vardera 9 veckor. När du tecknar dig för en period är du automatiskt anmäld till kommande period. Du behöver alltså inte återanmäla dig inför varje period.

Periodöversikt 2022/2023

Period 1: Vecka 35-43
Period 2: Vecka 45-4 (Jullov vecka 51-1)
Period 3: Vecka 5-14 ( Sportlov vecka 9,  Påsklov 7-13 april)
Period 4: Vecka 16-24

Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 5533-0906. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Fr.o.m. din andra period erhåller du automatiskt en ny faktura via den e-postadress du angett.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.

När du påbörjat aktiviteten innebär det att du avsäger dig ångerrätten. Du kan dock fortfarande använda dig av 2 Ångerveckor (se nedan)

2 Ångerveckor
Utöver vad lagen kräver, erbjuder Sinclairs Sabor Latino dig även 2 Ångerveckor.

2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under periodens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till Sinclairs Sabor Latino senast 10 dagar efter att kursen har påbörjats. Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 450:-.  Använder du 2 Ångerveckor så är du automatiskt avbokad för kommande perioder.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 2 Ångerveckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Sinclairs Sabor Latino få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Sinclairs Sabor Latino.  Läkarintyg skall vara Sinclairs Sabor Latino tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Sinclairs Sabor Latino. Sinclairs Sabor Latino tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med Sinclairs Sabor Latino att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@sinclairs.se.

Obetald faktura gäller inte som avanmälning.

Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 010-16 40 690 eller skicka ett brev till Sinclairs Sabor Latino, Charlottenburgsvägen 1, 169 53 Solna eller besöka oss på dansskolan.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Sinclairs Sabor Latino återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.

Inställda lektioner/ Ersättningstillfällen/ Vikarier
Om Sinclairs Sabor Latino tvingas att ställa in ett eller flera kurstillfällen så kommer dessa att flyttas till en annan tidpunkt. Dag och tid för ersättningstillfällena meddelas dig så snart det är möjligt. Du har inte rätt till ersättning eller återbetalning för de framskjutna kurstillfällena.

Om Sinclairs Sabor Latino inte har möjlighet att erbjuda ersättningstillfällen, av orsaker som ligger utanför Sinclairs kontroll, såsom exempelvis men inte enbart krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet förbehåller Sinclairs Sabor Latino sig att istället ersätta kurstillfällen med digitalt material.

Sinclairs Sabor Latino förbehåller sig rätten att vid alla tidpunkter ändra utannonserad lärare utan att i förväg informera om detta. (detta kan exempelvis, men inte enbart, inträffa vid sjukdom och då tiden är för kort för att få ut information) Ändring av lärare medger inte rätt till avbokning i strid med övriga avbokningsvillkor.

Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Sinclairs inte råder över och som förhindrar Sinclairs Sabor Latino att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Sinclairs Sabor Latino från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Påminnelse om betalning
Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Sinclairs Sabor Latino förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.

Personuppgiftspolicy
Sinclairs Sabor Latino kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt.

Läs mer om hur Sinclairs Sabor Latino behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Sinclairs Sabor Latino Dance Academy
Heikura Heikura Häggqvist AB
Organisationsnummer: 559243-5787